Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Banner tin tức - sự kiện
Kế hoạch
Thi đua - Khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Chuyên môn
Công khai thông tin
Banner - Thông tin pháp luật
Banner - Thủ tục hành chính
Hiển thị nội dung bài viết

Báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 và công tác phòng, chống dịch COVID-19

05/01/2022
12:55:00
78
BÁO CÁO

Tình hình triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

công tác phòng, chống dịch COVID-19

Shape

I. Việc triển khai nhiệm vụ dạy học đầu năm:

Báo cáo đầy đủ các nội dung sau đây

- Việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ, của UBND tỉnh các văn bản hướng dẫn của Phòng GDĐT về tổ chức dạy học.

- Việc xây dựng phương án dạy học ứng phó với dịch COVID-19 (tổ chức dạy học như thế nào khi áp dụng hình thức dạy học trực tiếp, trực tuyến, kết hợp trực tiếp với trực tuyến..)

- Việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch tổ chuyên môn (những môn học nào chưa tổ chức dạy học trực tuyến; thời khóa biểu triển khai thực hiện chương trình kế hoạch dạy học; tiến độ thực hiện chương trình đến thời điểm hiện tại).

- Việc huy động các nguồn lực hỗ trợ hoạt động dạy học trực tuyến (việc phối hợp với các đơn vị hỗ trợ phương tiện thiết bị phục vụ dạy học; việc soát học sinh hoàn cảnh khó khăn, học sinh bị cách ly, học sinh bị kẹt trong vùng giãn cách hội…)

- Việc triển khai hoạt động dạy học (sử dụng phần mềm, nguồn học liệu; bố trí lớp học trực tuyến; số học sinh tham gia học tập…)

- Việc chỉ đạo, quản , kiểm tra hoạt động dạy học của lãnh đạo trường đối với các hoạt động dạy học của giáo viên (đường link lớp học ảo, hồ theo dõi của cán bộ quản đối với hoạt động dạy học của giáo viên; việc dự giờ, thăm lớp…).

II. Việc phòng, chống dịch COVID-19

Báo cáo đầy đủ các nội dung sau đây

- Việc phổ biến, quán triệt các văn bản về phòng chống dịch của Đảng, Chính phủ, Bộ GDĐT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh của Sở GDĐT, UBND huyện, Phòng GD ..về phòng chống dịch COVID-19 .

- Việc tổ chức tổng vệ sinh khuôn viên trường, lớp học; chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh trở lại trường.

- Việc huy động các nguồn lực cho phòng, chống dịch COVID-19; thành lập bộ phận phòng, chống dịch của nhà trường.

- Việc phối hợp với ngành Y tế địa phương trong phòng dịch; phương án xử khi sự cố bất thường về dịch bệnh xảy ra. Việc phối hợp hướng dẫn phụ huynh, học sinh trong phòng, tránh dịch bệnh theo hướng dn ca ngành Y tế.

- Việc nắm bắt tình hình về sức khỏe giáo viên, học sinh, điều kiện dạy học, tình trạngtrú, di chuyển tiếp xúc của giáo viên, học sinh trong thời gian chưa đến trường.

III. Khó khăn, hạn chế:

IV. Kiến nghị, đề xuất

 

Nơi nhận:

- Thành viên đoàn kiểm tra;

  • Lưu: VT.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

[Trang chủ]
Bài viết liên quan
Thông báo
Banner - Thư viện ảnh
Banner - Thư viện video
Banner - Tài nguyên
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo
Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình
Liên kết website
Footer

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MINH HÓA TỈNH QUẢNG BÌNH

Địa chỉ: Số 04 - Lý Thường Kiệt -  Thị trấn Quy Đạt - huyện Minh Hóa

Email: pgd_minhhoa@quangbinh.edu.vn